ο Ήλιος στον απλανή αστέρα Merak

Ο Ήλιος στο ζώδιο (μήνα) του Λέοντα, αλλά στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, στον απλανή αστέρα Μεράκ. Φύσεως Άρη. Ο άνθρωπος είναι προικισμένος με δραματικό ταλέντο και δεκτικός για νέες ιδέες και μεταρυθμίσεις. Ανοιχτός και σε θρησκευτικές ιδέες. Πίστη. 18ος-22ος βαθμός Λέοντα: ιατρική ικανότητα. 19ος βαθμός Λέοντα: Σπονδυλική στήλη. Έτσι και αλλιώς, το δράμα και η ηθοποιία συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων θεμάτων του Λέοντα και η σπονδυλική στήλη μαζί με την καρδιά είναι η σωματική αντιστοιχία του ζωδίου. Τους ταιριάζουν ιδιαίτερα τα δραματικά τελετουργικά, και πολλοί τύποι Λέοντα γίνονται συχνά μελλοδραματικοί, ιδιαίτερα ευαίσθητοι ή υπερβολικοί. Στα σύνορα του γ’ δεκαήμερου του Λέοντα που θεωρείται το πλέον εσωτερικό του ζωδίου. Πολλοί ανώτεροι ιεράρχες έχουν γεννηθεί με σημαντικούς πλανήτες στον 18ο-19ο-20ο βαθμό του Λέοντα.