‘Αρθρο στην Welt για τον Κοσμοβιολόγο Theodor Landscheidt

diewelt

‘Aρθρο στην εφημερίδα Die Welt για τον Κοσμοβιολόγο Theodor Landscheidt. ‘Ηταν ένας πραγματικός προφήτης για την εποχή μας. Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερο άρθρο του ιστολογίου για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μεγάλη μορφή της Κοσμοβιολογίας: https://astrikophos.wordpress.com/2009/02/