Οι μεγαλύτεροι κύκλοι ζωής

Υπάρχουν πολλές τεχνικές για να διαπιστώσει κανείς, πότε κλείνει και ανοίγει ένας κύκλος με σημαντικά γεγονότα στη ζωή του που θα ανατρέψουν το παλιό «status quo» ανθρώπων, αλλά και οργανισμών, κοινοτήτων, ομάδων, εταιριών, ακόμα και κρατών. ‘Eνας από αυτούς είναι τα «περάσματα» πλανητών από τις λεγόμενες Γωνίες του χάρτη, δηλαδή το Ζενίθ, το Ναδίρ, τον Ωροσκόπο και τον Απόγονο. αλλά και οι αντιθέσεις. Αυτά μπορεί να συμβαίνουν λιγότερο συχνά, είτε από διελεύσεις, είτε από προόδους και κατευθύνσεις. Ακόμα πιο σπάνια συμβαίνει να συμπέσουν ταυτόχρονα από διελεύσεις, κατευθύνσεις και προόδους. Τέτοια περάσματα, όταν συμπίπτουν, προκαλούν συνήθως μεγάλες εξωτερικές αλλαγές, για παράδειγμα μια αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, έναν διορισμό που αναγκάζει σε αλλαγή πόλης διαμονής, ένα χωρισμό που ακολουθείται από μετακόμιση, μια συμβίωση, ένα συνεταιρισμό ζωής κ.α.
Η σημαντικότητα των γεγονότων που ανοίγουν/κλείνουν πολυετείς κύκλους ζωής, εξαρτάται από έκτακτα αστρολογικά φαινόμενα και όχι από σύντομα και κυκλικά επαναλαμβανόμενα. Το πέρασμα του Ήλιου από την ακμή του 4ου γίνεται κάθε χρόνο. Δεν έχει καμμία αξία παρά μόνο ως δείκτης που ενεργοποιεί άλλους πολύ σημαντικότερους δείκτες. Πολλές φορές ούτε καν η διέλευση του Δία δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Άνθρωποι που περιμένουν να αλλάξει η ζωή τους επειδή ο Δίας θα κάνει ένα σύντομο πέρασμα από τον Ήλιο, τον Ωροσκόπο ή το Μεσουράνημα, θα απογοητευθούν. Αν αυτό συμβεί, θα οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Και ένας διελαύνων Κρόνος επάνω στον Ερμή, όσο προσεκτικός, «λογικός» και συγκρατημένος και αν είναι, δεν μπορεί να έχει καμία δύναμη να αναχαιτίσει ή να ακυρώσει τη μεταμορφωτική ισχύ και την συγκλονιστική επίδραση ενός πλανήτη από κατεύθυνση ή πρόοδο- ιδιαίτερα οι πρόοδοι αφορούν σε μακρόχρονες εσωτερικές εξελίξεις και προδιαθέσεις που πιέζουν προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση το άτομο για την ψυχική του εξέλιξη.

Αντιφατικές όψεις στις συναστρίες

Πολλές φορές στις συναστρίες παρουσιάζονται αντιφατικές όψεις. Τότε δεν μπορεί να αποφασίσει εύκολα κανείς τι ακριβώς συμβαίνει και προκαλείται μια σύγχιση. Για αυτή τη σύγχιση ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό και οι τυποποιημένες αναλύσεις που δίνονται από software Αστρολογίας ή διάφορες ιστοσελίδες. Τότε, προς μεγάλη σου έκπληξη, μπορεί να διαβάζεις ότι υπάρχει ένα τετράγωνο Ηλίου Σελήνης που προκαλεί δυσαρμονία και εντάσεις μεταξύ δυο ανθρώπων, και παρακάτω, ότι υπάρχει και ένα τρίγωνο Ηλίου Σελήνης που προκαλεί αρμονία, ιδανική ψυχοπνευματική ένωση, εύκολη ροή ενέργειας και την ιδανική χημεία μεταξύ δυο ανθρώπων. Αυτό μπορεί να ισχύει, όταν π.χ. ο Ήλιος του ενός είναι σε ένα ζώδιο του αέρα και η Σελήνη του άλλου επίσης σε ένα ζώδιο του αέρα, αλλά ταυτόχρονα η Σελήνη του ενός είναι σε ένα μεταβλητό ζώδιο του πυρός και ο Ἠλιος του άλλου σε ένα μεταβλητό ζώδιο της γης, με αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση να σχηματίζεται ένα Τρίγωνο και στη δεύτερη περίπτωση ένα Τετράγωνο μέσα στην ίδια συναστρία. Τότε πιστεύω ότι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα, είναι να διαπιστώσεις ποιά από τις δύο αυτές άκρως αντιφατικές όψεις μεταξύ αυτών των ανθρώπων, είναι ενεργή τη δεδομένη στιγμή. Αυτό θα το καταλάβουμε από τις διελεύσεις, τις προόδους και όλες τις άλλες τεχνικές δυναμικής εξέτασης του χάρτη. Η στατική εξέταση του χάρτη οδηγεί σε πολύ περιορισμένη κατανόηση της συναστρίας. Αντίθετα, η δυναμική εξέταση, οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στην περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, εάν το τετράγωνο Ηλίου Σελήνης δεν δέχεται κάποια ιδιαίτερα αρνητική ενεργοποίηση, ενώ το τρίγωνο Ηλίου Σελήνης έχει «προοδεύσει» ή ενεργοποιηθεί «θετικά», τότε τη δεδομένη εποχή, οι αρνητικές προδιαθέσεις της στατικής αντιφατικής συναστρίας, εξουδετερώνονται ή μειώνονται αισθητά και οι ιδιότητες και ενέργειες του Τριγώνου κυριαρχούν επί του Τετραγώνου.