Αστρικό Φως

«Το Αστρικό Φως αποτελεί τη βάση του υλικού μας σύμπαντος και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένα άστρο μέσα στο Αστρικό Φως. Ο Παράκελσος θεωρούσε το αστρικό πλήθος σαν το συμπυκνωμένο τμήμα του Αστρικού Φωτός που εξέπεσε σε γέννηση και εντός της ύλης, του οποίου οι μαγνητικές ή πνευματικές εκπορεύσεις διατήρησαν συνεχώς μια ασταμάτητη επικοινωνία μεταξύ αυτών και της πατρικής πηγής των πάντων – του Αστρικού Φωτός. «Τα άστρα ελκύουν από εμάς και εμείς από αυτά» λέει. Η ζωή είναι ΠΥΡ, που έρχεται όπως το Φως από τα άστρα και τον ουρανό. Κάθε τι που μετέχει του Πνευματικού Κόσμου πρέπει να έρθει σε εμάς μέσω των ‘Αστρων, και αν διατηρούμε φιλία μαζί τους, μπορούμε να αποκτήσουμε τις μεγαλύτερες μαγικές δυνάμεις. ‘Οπως το πυρ περνάει μέσα από μια σιδερένια σόμπα, έτσι και τα άστρα περνούν μέσα από τον άνθρωπο με όλες τις ιδιότητές τους και μπαίνουν μέσα του, όπως η βροχή μέσα στη γη. Το ανθρώπινο σώμα υπόκειται – όπως και η γη – στους πλανήτες και τα άστρα κάτω από ένα διπλό νόμο: έλκει και απωθεί, γιατί είναι ολόκληρο εμποτισμένο με ένα διπλό μαγνητισμό, το ρευστό του Αστρικού Φωτός».

‘Ελενα Μπλαβάτσκυ, «Ισις Αποκαλυμμένη»

Aστρονόμοι μελετούν μια έκλειψη

πίνακας του Antoine Caron, ενός Γάλλου ζωγράφου της Αναγέννησης

Βασικά αρμονικά Ωροσκόπια

Η ερμηνεία βασίζεται στον αριθμολογικό συμβολισμό του αριθμού, δια του οποίου διαιρούμε τον Κύκλο. Οι πιο διαδεδομένες ερμηνείες είναι οι ακόλουθες:

1 – Σύνοδος = Ενσωμάτωση

2 – Αντίθεση = Πρόκληση

3 – Τρίγωνο = Λύση

4 – Τετράγωνο = Δυσκολία/Δράση

5 – Πεντάγωνο = Διαννοητική ποιότητα, Ταλέντο

7 – Επτάγωνο – ‘Εμπνευση, Ιδανικόν

6 – Εξάγωνο = 2 επί 3 = Πρόκληση επί Λύση = Ευκαιρία

4 – Τετράγωνο = 2 επί 2 = Πρόκληση επί Πρόκληση = Δυσκολία

Από τα Αρμονικά Ωροσκόπια, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική η σημασία των κάτωθι:

Το Ωροσκόπιο 1. Πιθανότητες/δυναμικό. Περιγράφει πολύ συχνά τη νεανική ηλικία ενός ατόμου, πρωτού εκδηλωθούν τα βαθύτερα στρώματα της προσωπικότητάς του.

Το Ωροσκόπιο 4. Δράση. Δείχνει πως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους.

Το Ωροσκόπιο 5. Στρατηγική. Δείχνει με ποιόν τρόπο σκέφτονται οι άνθρωποι και με ποιό τρόπο κάνουν σχέδια.

Το Ωροσκόπιο 7. Διαίσθηση. Δείχνει πώς αισθάνονται οι άνθρωποι και ποιά είναι τα ιδανικά τους.

Το Ωροσκόπιο 9. Το Ωροσκόπιο της «Τύχης». Δείχνει τι κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους και θα έκαναν περισσότερο με ευχαρίστηση. Ο δρόμος της λιγότερης αντίστασης.