‘Αποψη : Wolfmut Witzel για τα όρια και τις γωνίες

«Είναι σημαντικό στην πρόγνωση να παρατηρούμε μόνο τις πιο ισχυρές όψεις και να ορίζει κανείς ένα όριο. Συγκρίνοντας τα τρία διαφορετικά Ωροσκόπια, (ριζικό – aka γενέθλιο-, δευτερεύουσες και διελεύσεις), παρουσιάζονται πολλές γωνίες και γωνιούλες που δεν έχουν καμμιά σχέση με το γεγονός και έτσι παραπλανόμεθα».

Ο Wolfmut Witzel αναφέρει μια πολύ όμορφη μεταφορά :

«‘Οταν βλέπω ένα μπουμπούκι, μπορώ να προβλέψω την άνθισή του με ένα όριο πέντε ημερών. Από την άλλη όμως, κάποιος θα θεωρήσει αυτό το όριο πολύ μεγάλο και θα προβλέψει το άνθισμά του μέχρι τη στιγμή της δύσης του ήλιου. Αυτό θα επαληθευθεί με ακρίβεια σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο κανείς δεν έχει δει την πραγματική αφετηρία της άνθισης. Αν το κάνει αυτό, μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια λεπτού το άνθισμα ενός κλώνου για τη στιγμή της δύσης του ήλιου. Σ’αυτό το σημείο βρίσκεται μια από τις αιτίες λανθασμένων προγνώσεων. Ξεχνάει κανείς ότι κάθε τι ζωντανό έχει ένα όριο. Οι πιο παλιοί – επιτυχημένοι – Αστρολόγοι (με εξαίρεση τον Κέπλερ), υπολόγιζαν λίγες γωνίες και με ένα μεγάλο όριο. Οι νέοι – όχι τόσο απόλυτα επιτυχημένοι – δουλεύουν με ένα μεγάλο αριθμό γωνιών ή μεσοδιαστημάτων και με κανένα όριο ή ένα όριο μίας μοίρας ή μικρότερο ακόμα. Απ’αυτό μπορεί να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα».

«Είναι βέβαιο ότι μια αντίθεση πλανήτη από διέλευση με τον ‘Ηλιο, τη Σελήνη και σημαντικούς πλανήτες στο Ωροσκόπιο επιδρά πιθανόν τόσο ισχυρά όπως μια σύνοδος, και ότι πάντα σίγουρα δεν φέρνει οφέλη. Τα τρίγωνα και τα τετράγωνα είναι πολύ πιο αδύναμα, και μάλιστα τόσο πολύ που κάποιοι Αστρολόγοι δεν τα εξετάζουν καθόλου. ‘Εχουν ωστόσο μια σημαντική επιρροή. ‘Οταν παρουσιάζονται περίπου ταυτόχρονα δυο ή περισσσότερες από αυτές τις όψεις και συμφωνούν με τις κατευθύνσεις ως προς τη φύση τους, μπορούν να δείξουν σημαντικά γεγονότα. Τα εξάγωνα και οι μικρότερες όψεις δεν έχουν καμμία σημασία (Leo, Progressed Horoscope). Δεν θέλω να κλείσω χωρίς να τονίσω ότι για μένα το κύριο σημείο της μεταδιαγνωστικής εργασίας συνίσταται στο να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι «τροχοί» του πεπρωμένου. Μόνο οι δευτερεύουσες κατευθύνσεις δείχνουν σε σύγκριση με τον ριζικό χάρτη και τις διελεύσεις τόσο καθαρά τη «μορφή που αναπτύσσεται όσο ζει» με τέτοιο τρόπο που γίνεται ευκρινής η κοσμική τάξη η οποία βρίσκεται στο επέκεινα της μηχανικής κίνησης κάθε οργανικού συστήματος. Σ’αυτή την περίπτωση συμβαίνει όχι απλά να διαβάζεται το Ωροσκόπιο, αλλά να ξεκινήσει να «μιλάει». Τότε βιώνουμε αυτό που κοινώς χαρακτηρίζουμε διαίσθηση. Αυτή η διαίσθηση φυσικά πρέπει να εξεταστεί αργότερα με καθαρή και ακριβή σκέψη. Ο Leo (Progressed Horoscope) λέει πολύ εύστοχα : «‘Ετσι το γενέθλιο Ωροσκόπιο ονομάζεται αληθινά ριζικό (=οι ρίζες), από το οποίο μεγαλώνει κάθε προοδευτικό Ωροσκόπιο όπως τα φύλλα από τα κλαδιά ενός δένδρου».

Η μέθοδος πρόβλεψης του Αστρολόγου Wolfmut Witzel συνοπτικά

Η μέθοδος πρόβλεψης του Αστρολόγου Wolfmut Witzel συνοπτικά
«1ο ΒΗΜΑ.
Αρχικά εξετάζεται η ακρίβεια της ώρας γέννησης και αν χρειαστεί γίνεται μια μικρή διόρθωση.

2ο ΒΗΜΑ.
Υπολογίζω τις δευτερεύουσες κατευθύνσεις, στις οποίες εξετάζω προ πάντων τους οίκους και τους πλανήτες που σχετίζονται με το γεγονός, η χρονική στιγμή του οποίου πρέπει να προσδιοριστεί. Οι δευτερεύουσες κατευθύνσεις δεν πρέπει να αξιολογηθούν περίπου με τον ίδιο τρόπο με την ηλιακή επιστροφή, δηλαδή ως γεγονός που συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο λεπτό και ισχύει για ένα τρέχον έτος, αλλά να συσχετισθεί η πορεία των πλανητών μετά τη γέννηση με τα γεγονότα της ζωής, σύμφωνα με τον κανόνα 1 μέρα = 1 έτος και ανάλογα με τον κανόνα 2 ωρες = 1 μήνας. Ο χρόνος των γεγονότων μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση. Μπορεί να παρουσιαστούν όμως περισσσότερα χρονικά διαστήματα με την ίδια βαρύτητα.

3ο ΒΗΜΑ.
Αφού τώρα έχω προσδιορίσει κατά προσέγγιση τη χρονική στιγμή του γεγονότος, κοιτάζω τις διελεύσεις, τις οποίες τις εξετάζω τόσο σε σχέση με το γενέθλιο, όσο και σε σχέση με τις δευτερεύουσες κατευθύνσεις. Δεν είναι ανάγκη να πω ότι στη συνέχεια εξετάζονται ακόμα και οι σχέσεις μεταξύ του γενέθλιου και των δευτερευουσών κατευθύνσεων. Κατά κανόνα συμβαίνει να εντοπίζω περισσσότερα διαφορετικά χρονικά διαστήματα μερικών εβδομάδων που μπορούν να προκαλέσουν το γεγονός. Αυτά τα χρονικά διαστήματα συγκρίνονται και «ζυγίζονται» μεταξύ τους για να δω ποιο έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

4ο ΒΗΜΑ.
Μετά διερευνώ αν και πότε γίνεται ακριβής μια όψη μέσα σε δυο έως τρεις εβδομάδες σύμφωνα με το παραπάνω χρονικό διάστημα».

Wolfmut Witzel

Πεντάγωνα και διπλά πεντάγωνα στον αστρολογικό χάρτη (οι όψεις του ταλέντου)

Τις περισσσότερες φορές αναλύοντας έναν αστρολογικό χάρτη, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στα τετράγωνα, στις αντιθέσεις, στα εξάγωνα ή στα τρίγωνα, και παραλείπουμε τελείως τις λεγόμενες όψεις ελάσσονος σημασίας. Η πρακτική και η εμπειρία ετών έχει δείξει ωστόσο ότι αυτές οι όψεις κάθε άλλο παρά ελάσσονος σημασίας είναι. Μια από αυτές τις όψεις είναι το πεντάγωνο, η όψη 72 μοιρών, που προκύπτει από την διαίρεση του κύκλου δια του πέντε (360: 5=72). Θα βρείτε αυτή την όψη συχνά με την ονομασία quintil. Εξίσου μεγάλη σημασία με την όψη του πενταγώνου, έχει και το διπλό πεντάγωνο, η όψη 144 μοιρών (δυο φορές το πεντάγωνο). Ο John Addey, ένας από τους μεγαλύτερους Αστρολόγους, είχε ασχοληθεί στο μνημειώδες έργο του «Harmonics in Astrology» με αυτές τις όψεις και είχε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός πέντε μπορεί να έχει δυο σημασίες, την θετική, δημιουργική, αλλά και την καταστροφική. Γράφει μεταξύ άλλων ότι οι όψεις πενταγώνου και διπλού πενταγώνου είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές σε γενέθλιους χάρτες ανθρώπων που απολαμβάνουν ή εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εξουσία. Μπορούμε όμως να βρούμε αυτές τις όψεις και σε χάρτες καλλιτεχνών, αλλά και των εμπνευσμένων επιστημόνων που όχι σπάνια έχουν επιπλέον μια ροπή προς τον Αποκρυφισμό, την Μεταφυσική ή τον Εσωτερισμό. Ο Thomas Ring γράφει για τα πεντάγωνα ότι είναι όψεις που χαρίζουν δημιουργικότητα πάνω από το μέσο όρο και ο Baldur Ebertin στην «Κοσμοβιολογική Διαγνωστική» του γράφει ότι συμβολίζουν «δυνάμεις που διοχετεύοται στην Φιλοσοφία, τον Ιδεαλισμό, τη θρησκεία και τον αγώνα για την καλή υπόθεση».

Για τον Γερμανό Αστρολόγο Hans Jorg Walter, τα πεντάγωνα και τα διπλά πεντάγωνα είναι φύσεως ‘Αρη, και σ’αυτό το σημείο σαφώς συμφωνεί με τον Ebertin που αποδίδει σε αυτές τις όψεις «τον αγώνα». Από την άλλη, ο Walter Koch στο έργο του «Διδασκαλία των όψεων σύμφωνα με τον Κέπλερ» γράφει ότι πρόκειται για όψεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εσωτερική αρμονία του οργανισμού, δείχνουν πολλά για το επίπεδο της προσωπικότητας, καθώς και για τις όποιες ευκαιρίες για απόκτηση δημοτικότητας και επιβολής. Για τον Koch, όταν απουσιάζουν πεντάγωνα από τον χάρτη, υπάρχει είτε έλλειψη δημιουργικότητας είτε δυσκολία ενωτικότητας. Επίσης η προβληματική ενέργεια δύο πλανητών που βρίσκονται μεταξύ τους σε αντίθεση (180 μοίρες), συχνά εναρμονίζεται αν κάποιος τρίτος πλανήτης σχηματίζει μαζί τους ένα πεντάγωνο.

‘Eνα πολύ χαρακτηριστικό Ωροσκόπιο με αρκετές τέτοιες «όψεις ταλέντου» είναι αυτό του Wolfgang Amadeus Mozart. Παρατηρούμε ότι ο ‘Ηλιος του στον Υδροχόο σχηματίζει διπλά πεντάγωνα με Ωροσκόπο, βόρειο δεσμό Σελήνης και ‘Αρη, όψεις που του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσει δημόσια το ταλέντο του και να αναγνωριστεί γι’αυτό. Η Αφροδίτη του στο ίδιο ζώδιο σχηματίζει επίσης πεντάγωνα με τη Σελήνη και τον Πλούτωνα, δείχνοντας την επιρροή που έχει το έργο του στο Συλλογικό Ασυνείδητο. Ο Ερμής σχηματίζει διπλό πεντάγωνο με ‘Αρη και ο Δίας διπλό πεντάγωνο με Ουρανό, όψεις που δίνουν επιπρόσθετα την πληροφορία ότι η μουσική του ήταν πρωτοποριακή για την εποχή του, αλλά και ότι αγωνίστηκε σκληρά για την αναγνώριση. Στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντική για το καλλιτεχνικό του έργο και την παγκόσμια διάδοση του θεωρείται η αντίθεση ‘Ηλιου στον 5ο οίκο – Ποσειδώνα στον 11ο, τα αρνητικά χαρακτηριστικά της οποίας εναρμονίζονται από τα διπλά πεντάγωνα που σχηματίζει ο ‘Ηλιος, τόσο με Ωροσκόπο και βόρειο δεσμό Σελήνης, όσο και με ‘Αρη.

Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά παραδείγματα : Στον χάρτη του Johannes Brahms, ο Ουρανός σχηματίζει ένα διπλό πεντάγωνο με τον ‘Αρη. Στο χάρτη του Claude Debussy, του αποκαλούμενου συνθέτη της θάλασσας, παρατηρούμε ένα πεντάγωνο Ερμή/Ουρανού.
Στον χάρτη του δικού μας Μανώλη Καλομοίρη ο ‘Ηλιος στον Αιγόκερω σχηματίζει διπλό πεντάγωνο με τον Πλούτωνα στον Ταύρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καλομοίρης θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της εθνικής μουσικής της Ελλάδας και ότι η μουσική του είναι άρηκτα συνδεδεμένη με το δημοτικό τραγούδι και την παράδοση (Αιγόκερως).

‘Ενα ακόμα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι ο ‘Αρης στο χάρτη του Μίκη Θεοδωράκη που βρίσκεται στο πύρινο και ηρωικό ζώδιο του Λέοντα σχηματίζοντας διπλό πεντάγωνο με τον Δία και τον Ουρανό στον Αιγόκερω, εμπλέκοντάς τον επαναστατικά με τους πολιτικούς αγώνες, και ο Δίας σε διπλό πεντάγωνο με τον Ποσειδώνα στον Λέοντα, η δημιουργία μιας μουσικής που ντύνει τα συλλογικά οράματα.

Αλλά και στο χάρτη του Μάνου Χατζιδάκι, ο ‘Ηλιος βρίσκεται στο Ζυγό σε διπλό πεντάγωνο με τον Ουρανό στους Ιχθείς και η Σελήνη του στο ζώδιο του Αιγόκερου σε σύνοδο με τον Δία και διπλό πεντάγωνο με Ποσειδώνα στον Λέοντα, φανερώνοντας μια εξαιρετική μουσική ιδιοφυία με εξαιρετική ευαισθησία, ανεπτυγμένη αίσθηση της ισορροπίας και της μουσικής αρμονίας.