Αρχικές παρατηρήσεις για τις εκλογές του Οκτώβρη αστρολογικά


Γιώργος Παπανδρέου

Την ημέρα των εκλογών, η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού, και αυτό είναι ένα από τα πρώτα σημάδια ότι η μέρα αυτή θα είναι του Γιώργου Παπανδρέου που στο γενέθλιο χάρτη του έχει τη Σελήνη σ’αυτό το ζώδιο. Το βράδυ των εκλογών η Σελήνη από διέλευση θα κάνει σύνοδο με τη Σελήνη του Παπανδρέου και τρίγωνο με τον Πλούτωνά του. Ακόμα καλύτερα ότι η Σελήνη του πέφτει στον 7ο γενέθλιο οίκο που δείχνει μεγάλη αποδοχή και απήχηση στο κοινό. ‘Ετσι τις ώρες των αποτελεσμάτων, θα ενεργοποιηθεί το ακριβές γενέθλιο τρίγωνο Σελήνης (7ο οίκο) – Πλούτωνα (11ο οίκο). Αυτό είναι μια θετική επιρροή ειδικά αν αναλογιστούμε ότι στο γενέθλιο χάρτη του κ.Παπανδρέου η Σελήνη κυβερνά τον 10ο οίκο του, που το βράδυ των εκλογών θα σχηματίσει επιπλέον ένα τρίγωνο με το γενέθλιο Μεσουράνημα. Ο Πλούτωνας σχηματίζει αυτή την εποχή αντίθεση με το Μεσουράνημα (μεγάλη φιλοδοξία, επίτευξη του στόχου), αντίθεση με τον Ερμή (αδιαφιλονίκητη επιρροή, υποβλητικότητα και πειθώ μέσω του λόγου) και τετράγωνο με τον Ισημερινό Ωροσκόπο (επιβολή και αναγνώριση από το περιβάλλον). Επίσης στις αρχές του Οκτώβρη ο Πλούτωνας σχηματίζει αντίθεση με το γενέθλιο μεσοδιάστημα Δία/Πλούτωνα στον γενέθλιο χάρτη του Παπανδρέου που δίνει αυτή την έντονη τάση επικράτησης της δύναμης πάνω στο Συλλογικό. Παρατηρούμε ακόμα ότι ο ‘Ηλιος περνάει στα τέλη Σεπτέμβρη στον 1ο οίκο του χάρτη του Παπανδρέου, αναδεικνύοντας ένα περισσσότερο ηγετικό προφίλ.

Στο χάρτη του Κ.Καραμανλή αντίθετα, η Σελήνη τετραγωνίζει την ώρα των αποτελεσμάτων τη γενέθλια Σελήνη του και είναι σε αντίθεση με τον γενέθλιο Ερμή του. Ο Κρόνος, κάνει ακόμα σύνοδο, έστω και αποχωρίζουσα, με τον ‘Ηλιο του στον 10ο οίκο.

Κώστας Καραμανλής

Από κατευθύνσεις ηλιακού τόξου αυτή την εποχή υπάρχει ένας πολύ κακός οιωνός για το κόμμα της ΝΔ, ο ‘Ηλιος σε αντίθεση με τη Σελήνη, που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες και οι στόχοι του κόμματος είναι σε πλήρη αντίθεση με την λαική ετυμηγορία και οι επιλογές του κόμματος δεν εκφράζουν πλέον την πλειοψηφία. ‘Ετσι εκφράζεται δυσαρέσκεια από το λαό (Σελήνη) και σύγκρουση με την ηγεσία (‘Ηλιος). Ο Ποσειδώνας σύμφωνα με την ίδια τεχνική, τετραγωνίζει το μεσοδιάστημα ‘Ηλιου/’Αρη που δείχνει εξασθένηση της ηγεσίας και της δυναμικής δράσης.


αστρολογικός χάρτης Νέας Δημοκρατίας

αστρολογικός χάρτης ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα, οι κατευθύνσεις για το ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαίτερα ευνοικές με τον Ουρανό να τριγωνίζει τη Σελήνη και τον Πλούτωνα να έχει έρθει σε σύνοδο με μεσοδιάστημα Πλου/βδ (η επιβολή της εξουσίας στις μάζες), τον ‘Αρη σε ενάμισι τετράγωνο με τον Δία (δράση προσανατολισμένη στην επιτυχία) και σε σύνοδο με το μεσοδιάστημα ‘Αρη/Ωροσκόπου (επιβολή στο πολιτικό σκηνικό), καθώς το Μεσουράνημα είναι σε σύνοδο με το μεσοδιάστημα ‘Ηλιου/Ωροσκόπου, κάτι που σημαίνει ότι έχει έρθει η εποχή της αναγνώρισης.

Από διέλευση, η Σελήνη τετραγωνίζει το βράδυ των εκλογών τον Κρόνο και των δυο κομμάτων, αλλά τριγωνίζει το βόρειο δεσμό Σελήνης του ΠΑΣΟΚ και αυτό πιθανόν θα λειτουργήσει επιβοηθητικά στην επιτυχία γιατί σημαίνει αρμονική και εύκολη συνεργασία με τους χρήσιμους συνδετικούς ιστούς της κοινωνίας. Ενδεχομένως αυτό δείχνει ότι η στήριξη θα προέρχεται κυρίως από εργατικές ομάδες, συνδικάτα κλπ. Επιπλέον, η Σελήνη (Πανσέληνος) είναι σε αντίθεση με τον ‘Ηλιο της Νέας Δημοκρατίας, oπότε έχουμε έναν ακόμα επιβαρυντικό παράγοντα για το κυβερνόν κόμμα.
Ακόμα, τη μέρα των εκλογών, ο Ερμής κάνει ακριβή σύνοδο με τον ‘Αρη του κόμματος στο 10ο που δείχνει ιδιαίτερα δυναμικούς λόγους νίκης και η Αφροδίτη σε ακριβή σύνοδο με το Μεσουράνημα.

Ωστόσο, αν και η μέρα είναι νικηφόρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (πιστεύω ότι και η αυτοδυναμία είναι εφικτή), η εποχή συνολικότερα δείχνει ότι το κόμμα αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα.Πολύ χαρακτηριστική είναι η αντίθεση του διελαύνοντος Ουρανού που βρίσκεται στον 4ο οίκο του ΠΑΣΟΚ αυτή την εποχή σχηματίζοντας αντίθεση με τον ‘Αρη στον 10ο οίκο, όψη που δείχνει ότι μέσα στο κόμμα υπάρχει ένα ρήγμα. Αυτή η «εσωκοματική» αντίθεση, καθώς και η αντίθεση Κρόνου (10ο οίκο) με Σελήνη (4ο οίκο) περιγράφει κατά την γνώμη μου τέλεια την ρήξη Παπανδρέου – Σημίτη.

Παραθέτω και τους αστρολογικούς χάρτες των δυο αρχηγών και των κομμάτων για περισσσότερες παρατηρήσεις.

‘Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο φυσικά για την όποια πρόβλεψη είναι οι ακριβείς ώρες γεννήσεων που όλοι γνωρίζουμε ότι μια μικρή απόκλιση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση, ωστόσο πιστεύω αξίζει να πειραματιστούμε.

Η φιγούρα Γιοντ στον αστρολογικό χάρτη

Όταν μιλάμε στην Αστρολογία για φιγούρα Yod (Γιοντ), εννοούμε δυο πλανήτες ή σημεία του αστρολογικού χάρτη που βρίσκονται σε 60 μοίρες απόσταση μεταξύ τους (σε εξάγωνο δηλαδή) και ταυτόχρονα και οι δύο σχηματίζουν όψη 150 μοιρών με έναν τρίτο πλανήτη. Ο τρίτος πλανήτης αποτελεί την κορυφή του Yod.

Από μόνη της η όψη 150 μοιρών είναι φυσικά πολύ σημαντική. Ο Κέπλερ την ονομάζει «όψη που διαχωρίζει με αιχμηρό τρόπο». Ο γερμανός Αστρολόγος Thomas Ring την αποκαλεί »ρωγμή στην συνοχή»’. ‘Ενας άλλος αστρολόγος που έγραψε ιστορία, ο Koch γράφει : »με την γωνία 150 μοιρών υπάρχει μια σαφής τάση χωρισμού». Ο Κοch θεωρούσε την όψη 150 μοιρών όπως και οι περισσότεροι μια »οριακή κατάσταση», μια κατάσταση που πιέζει φορτικά το άτομο να επιλέξει μεταξύ δυο καταστάσεων, δυο δρόμων, δυο δυνατοτήτων. Επίσης θεωρούσε ότι μας μαθαίνει να δουλεύουμε μακρόχρονα δείχνοντάς μας σε εσωτερικό επίπεδο τον δρόμο, καθώς και απαντήσεις σε πολύ πνευματικά ερωτήματα.

Στην φιγούρα Yod όμως, οι δυο γωνίες 150 μοιρών ποτέ δεν είναι ξεκομένες, αλλά συμμετέχει και ένα εξάγωνο.
Πάντα το Yod σχηματίζεται μεταξύ τριών πλανητών σε ζώδια 3 διαφορετικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα νερό, γη και φωτιά. Οι δύο πλανήτες έχουν αρμονική σχέση εξαγώνου μεταξύ τους, αλλά δυσαρμονική σχέση 150 μοιρών με τον τρίτο πλανήτη.

Παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι σε ένα χάρτη, ο Δίας βρίσκεται στις 4 μοίρες του Υδροχόου (αέρας), ο Ποσειδώνας στις 4 μοίρες του Τοξότη (φωτιά), και ο Κρόνος στις 4 μοίρες Καρκίνου (νερό).
Ο Δίας στον Υδροχόο (σε ζώδιο του αέρα) σχηματίζει σε αυτή την περίπτωση ένα εξάγωνο με τον Ποσειδώνα (σε ζώδιο της φωτιάς), αλλά ταυτόχρονα, τόσο ο Δίας όσο και ο Ποσειδώνας δεν συνεργάζονται καλά με τον Κρόνο στον Καρκίνο (ζώδιο του νερού) σχηματίζοντας μια όψη 150 μοιρών με αυτόν.
Ο πλανήτης που »δουλεύει» με την λογική και περισσότερο διαννοητικά βρίσκεται σε ένα ζώδιο του αέρα (Δίας στον Υδροχόο) και αυτό σημαίνει ότι δεν συνεργάζεται καλά με τον πλανήτη που βρίσκεται σε ένα ζώδιο του νερού και που λειτουργεί με το συναίσθημα (Κρόνος στον Καρκίνο).

Αυτό το παράδειγμα μοιάζει με έναν ταξιδιώτη. Στο ένα σημείο του χάρτη του βρίσκεται ο Δίας στον Υδροχόο που του λέει »απελευθερώσου, ταξίδεψε για να γνωρίσεις, είσαι πολίτης του κόσμου», στο άλλο υπάρχει ο Κρόνος στον Καρκίνο που του υπενθυμίζει τις οικογενειακές ευθύνες και τα βάρη λέγοντάς του »η ασφάλεια μέσα στην χώρα, το σπίτι, την οικογένειά σου, καθώς και οι ευθύνες εκεί είναι εξίσου πολύ σημαντικά». Το Ωροσκόπιο θα »αποφασίζει» ποιόν δρόμο από τους δυο θα επιλέγει ανάλογα με την εποχή, τις διελεύσεις, κατευθύνσεις, προόδους κλπ, όμως συχνά ο άνθρωπος θα προκαλεί το »ρήγμα στη συνοχή» που λέει ο Ring, όταν θα εναντιώνεται σε συντηρητικό ή καταπιεστικό περιβάλλον και θα θέλει πάσει θυσία να ξεφύγει από αυτό. Το Yod υπάρχει πάντα σε ένα χάρτη για να εξελίσσει τους ανθρώπους πολύ περισσότερο απ’ότι το κάνουν αυτό άλλες όψεις.

‘Ενα εξάγωνο μεταξύ δυο πλανητών αποτελεί πάντα την βάση της φιγούρας Yod και στο συγκεκριμένο παράδειγμα πρόκειται για ένα εξάγωνο Δία – Ποσειδώνα. Το εξάγωνο του Δία στον Υδροχόο με τον Ποσειδώνα στον Τοξότη, δίνει ευκαιρίες για επέκταση, φαντασία, ένα συλλογικό όραμα ενδεχομένως, πίστη, ιδεαλισμό και πολλά όνειρα, μια ελπίδα για τη Νέα Εποχή, συνειδητότητα, καθώς και την επιθυμία να διευρύνει κανείς τους ορίζοντές του πνευματικά.

Η ολλανδή Karen Hamaker Zondag, αστρολόγος με πλούσιο συγγραφικό έργο, γράφει ότι οι φιγούρες Yod δείχνουν πολύ συχνά μια κατάσταση αδιεξόδου και την ανάγκη το άτομο να επιλέγει στην ζωή αναγκαστικά μεταξύ δυο κακών. Γράφει επίσης ότι όταν ενεργοποιείται το Yod από προόδους, κατευθύνσεις ή διελεύσεις, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με διχασμούς σχετικά με το ποιά απόφαση πρέπει να πάρει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σήμερα για την φιγούρα Yod απ’ότι είχαμε στο παρελθόν.

Οι περισσσότεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο »δάχτυλο του Θεού» για να περιγράψουν το Υοd. Τέτοιοι άνθρωποι έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές γίνονται θύματα καταστάσεων παρά τη θέλησή τους. »Ετσι συχνά βρίσκουμε ανθρώπους που είναι τα λεγόμενα »μαύρα πρόβατα». Σίγουρα όχι εύκολοι άνθρωποι επειδή δεν εφησυχάζουν σε βεβαιότητες. Η εσωτερική ανησυχία που συνδέεται με το Yod είναι έντονη, καθώς το άτομο ξεβολεύεται αλλά και ξεβολεύει τους άλλους από μικρή ηλικία, και κυρίως όποιους απαιτούν από αυτόν/η υπερβολική πειθαρχία. ‘Ανθρωποι με φιγούρες Yod στον χάρτη τους , αν έχουν την υποστήριξη των γονέων τους, παρά τα εμπόδια, τελικά σε κάποια φάση κατανοούν τον εαυτό τους αλλά βοηθάνε και άλλους ανθρώπους να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά το Yod χρειάζεται χρόνο και σκληρή δουλειά.

‘Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Yod στον αστρολογικό χάρτη του ψυχοθεραπευτή Καρλ Γιουνγκ, η συνδρομή του οποίου στην κατανόηση τουΣυλλογικού Ασυνείδητου ήταν μεγάλη.

Κ.G.Jung

Στον χάρτη του Γιουνγκ σχηματίζεται ένα εξάγωνο μεταξύ ‘Αρη στον Τοξότη και Δία στον Ζυγό, και οι δυο αυτοί πλανήτες σε όψη 150 μοιρών από τον Πλούτωνα, τον πλανήτη που συμβολίζει το Συλλογικό Ασυνείδητο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η κορυφή του Yod είναι ο Πλούτωνας στον 3ο οίκο. Καθόλου τυχαίο ότι ο Γιουνγκ αφιέρωσε την ζωή του στην έρευνα και στην συγγραφή (3ος οίκος) για το συλλογικό Ασυνείδητο (Πλούτων). Πρωτού αναγνωριστεί χρειάστηκε να παλέψει με τις αρνητικές όψεις 150 μοιρών που σχηματίζει ο Πλούτωνας του με τον Δία και τον ‘Αρη του. ‘Εγινε όντως ένας «αιρετικός», ένα »κακό παιδί΄», ένα »μαύρο πρόβατο» ξεφεύγοντας από την επιρροή του Φρόυντ και δημιουργώντας μια δική του σχολή σκέψης.

Οι άνθρωποι που έχουν ένα Yod στο χάρτη τους έχουν εκτός από όλες τις δυσκολίες ένα μεγάλο ατού, είναι σε θέση να κατανοούν αργά ή γρήγορα την παραδοξότητα της ζωής, και να βρίσκουν νόημα σε πράγματα που οι άλλοι θεωρούν υπερβατικά.

Κατά κανόνα όμως ένα παιδί με μια τέτοια φιγούρα στον χάρτη του, είναι βιώνει από πολύ νωρίς πολλές δυσκολίες για τις οποίες δεν έχει ευθύνη και που καμμία λογική δεν μπορεί να της εξηγήσει. Υπάρχουν Αστρολόγοι που πιστεύουν ότι ακριβώς επειδή τα αίτια των προβλημάτων που προκαλούνται στην ζωή κάποιου με Yod έχουν ανεξήγητα αίτια, είναι »τιμωρία» για λανθασμένη συμπεριφορά σε προηγούμενες ζωές. Το παιδί επιλέγει πολλές φορές ασυνείδητα την κακή πλευρά της ζωής χωρίς να είναι το ίδιο κακό και χωρίς να δείχνει »σκοτεινά χαρακτηριστικά». Αυτό θεωρείται ότι το κάνει για το λόγο ότι η ψυχή αναζητά δοκιμασίες για την επίγνωση του Καλού.

Η κυρία Zondag μας διαβεβαιώνει μετά από πολλά χρόνια έρευνας της φιγούρας Yod »Το Yod είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τον πόνο και να δούμε πόσο νόημα έχει ο πόνος για την επίγνωση, την συνειδητότητα και την εξέλιξη».

Η Marion March συμφωνεί με την άποψη Zondag γράφοντας για απείθαρχη συμπεριφορά και θεωρεί ότι το κλειδί στην επίλυση των εμποδίων και του κόπου που προκαλεί ένα Yod, είναι οι πλανήτες που σε αυτή την φιγούρα σχηματίζουν όψη εξαγώνου.

Βιβλιογραφία
Walter Koch : »Διδασκαλία του Κέπλερ για τις όψεις’.
Karen H. Zondag με τίτλο »Με τα τρία πόδια σε οκτώ κόσμους».
Τhomas Ring : Αστρολογική Ανθρωπογνωσία
Marion March και Joan Evers : Ο μόνος τρόπος να μάθετε Αστρολογία